Š. g. 11.jūnijā Kalnienā tie organizētas nodarbības ” SPORTO BEZ MAKSAS”

11.jūnijā plkst. 19:00 Kalnienā pie tautas nama  pulcēšanās uz VINGROŠANAS nodarbībām. Sporta nodarbības vadīs Māris BARANOVSKIS. Inventārs un nodarbības  bez maksas. INFO : 29109404.  Projekts: “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”Nr. 9.2.4.2./16/004.

Comments are closed.