Stāmerienas pagasta iedzīvotāji saņem Gulbenes novada Atzinības rakstus