Pašvaldība

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvalde

Pārvaldes kontaktinformācija

Adrese: “Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406
Tālrunis: (+371) 64497632
Fakss: (+371) 64497633
E-pasts: vecstameriena@gulbene.lv
Reģistrācijas Nr.: 90000025925
Konta Nr.: LV08 UNLA 0007 0111 30202

Darba laiks

Diena Darba laiks Pārtraukums
Pirmdiena 8:00 – 17:00 12:15 – 13:00
Otrdiena 8:00 – 17:00 12:15 – 13:00
Trešdiena 8:00 – 17:00 12:15 – 13:00
Ceturtdiena 8:00 – 17:00 12:15 – 13:00
Piektdiena 8:00 – 16:00 12:00 – 13:00
Pirmssvētku dienas 8:00 – 15:00 12:00 – 13:00

Pagasta pārvaldes iestādes

Stāmerienas pamatskola

Reģistrācijas Nr.: 0812900962

Adrese: Stāmerienas pamatskola, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

Stāmerienas tautas nams

Adrese: “Tautas nams”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

Tālrunis: 22017391

E-pasts: viksninag@inbox.lv

Darbojās pulciņi:

Kalnienas tautas nams

Adrese: “Kalnienas klubs”, Kalnienā, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

Tālrunis: 28665789

E-pasts: naglemarina@inbox.lv

Darbojās pulciņi:

Veco ļaužu mītne "Saulstari"

Adrese: “Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

Tālrunis: 64497639

Pagasta iestādes

Gulbenes novada Stāmerienas bibliotēka

Adrese: “Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406
Tālrunis: 64497638
E-pasts: stamerienas.biblioteka@gulbene.lv

Diena Darba laiks
Pirmdiena 9:00 – 17:00
Otrdiena 9:00 – 17:00
Trešdiena 9:00 – 17:00
Ceturtdiena 9:00 – 17:00
Piektdiena 9:00 – 16:00
Sestdiena 9:00 – 13:00
Svētdiena Brīvs

Gulbenes novada Kalnienas bibliotēka

Adrese: “Mazkalniena”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406
Tālrunis: 64430384
E-pasts: kalniena@gulbene.lv

Diena Darba laiks
Pirmdiena 11:00 – 18:00
Otrdiena Brīvs
Trešdiena 9:00 – 17:00
Ceturtdiena 11:00 – 18:00
Piektdiena 9:00 – 17:00
Sestdiena 10:00 – 14:00
Svētdiena Brīvs