Zemledus makšķerēšanas sacensību NOLIKUMS

ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU

“Ziema 2019”

  NOLIKUMS

 1. Sacensību mērķis
 • Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
 • Noteikt labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.
 1. Sacensību rīkotāji un tiesneši
 • Sacensības rīko Stāmerienas pagasta pārvalde un Stāmerienas tautas nams
 • Sacensību tiesneši:
 • Galvenais tiesnesis- Viktors Podziņš
 • Sekretāre- Diāna Pētersone
 • Tiesnesis- Vilis Birznieks
 1. Sacensību vieta un laiks

3.1. Zemledus makšķerēšanas sacensību vieta:

 • Stāmerienas ezerā ar karodziņiem norobežota vieta, ko ierāda sacensību galvenais tiesnesis sacensību dienā.
 • Zemledus makšķerēšanas sacensības notiek 2019.gada 24.februārī laikā no plkst. 9:10 līdz 12:00.
 • Sacensību dalībnieku reģistrācija notiek 2019.gada 24.februārī laikā no plkst. 8:00 līdz 9:00 Stāmerienas Tautas namā.
 1. Sacensību dalībnieki
 • Sacensības notiek komandu (komandā trīs cilvēki) un individuālā konkurencē. Komandu un individuālās konkurences dalībnieku skaits nav ierobežots.
 • Komandām dalības maksa EUR 5.00 (pieci euro 00 centi).

4.2.1.Jauniešiem līdz 16 gadu vecumam un pensionāriem pēc 65 gadiem un invalīdiem  dalības maksa EUR 1.00 (viens euro ).

 • Pārējiem dalībniekiem dalības maksa EUR 2.00 (divi euro 00 centi).
 • Sacensību dalībniekam ir jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments, izņemot personas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem un invalīdus.
 1. Sacensību noteikumi
 • Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst aizņemt divus āliņģus, bet ne tuvāk kā

5 m no cita dalībnieka aizņemtā āliņģa.

 • Katram sacensību dalībniekam atļauts makšķerēt ar vienu ziemas makšķeri.
 • Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensību laikā zivis atļauts piebarot.
 • Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis.
 • Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā.
 • Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās ir jāievieto kastē vai maisiņā.
 • Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim ( netīras zivis- ar sniega, ledus un cita veida piejaukumiem- vērtēšanai netiek pieņemtas).
 1. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un

drošības noteikumu uz ledus ievērošanu  

   6.1. Sacensības notiek saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi”.

6.2. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par Stāmerienas ezera ūdenstilpnes

un piekrastes zonas kārtības noteikumu ievērošanu.

 1. Atbildība par sacensību noteikumu neievērošanu

7.1. Sacensību noteikumu neievērošanas gadījumā sacensību dalībnieks tiek diskvalificēts.

 1. Uzvarētāju noteikšana
 • Par uzvarētāju zemledus makšķerēšanas sacensībās individuālajā, komandu un sportistu konkurencē kļūst sacensību dalībnieki, kuram ir vislielākais noķerto zivju kopējais svars :

Vecumā līdz 16 gadiem   –  3 vietas

Sievietēm no 16 – 65 gadiem   –  3 vietas

Vīriešiem no 16 – 65 gadiem   –  3 vietas

Vecumā pēc 65 gadiem un invalīdiem  –  3 vietas.

Komandām –  3 vietas.

 • Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt pārsteigumu balvas – lielākā zivs u.c..

Zemledus makšķerēšanas vieta un laiks var tikt mainīti atkarībā no laika apstākļiem un ledus situācijas.

!!! NE ASAKAS !!!

 Sacensību galvenais tiesnesis: Viktors Podziņš   /26482835/

 

 

 

Comments are closed.