Velo brauciens “Stāķi- Stāmeriena”

2. jūnijā Vidzemes dabas skolas iniciatīvas grupa organizē Velo braucienu
Stāķi - Stāmeriena. Pulcēšanās 10:00 pie Stāķu pamatskolas. Pasākuma
programmā: Stāmerienas apskate ar vietējo gidu (1,5 EUR/cilv) un mobilās
tūrisma atrakcijas.

*Velo braucienā var piedalīties visi, kuriem ir velo braucēja apliecība un
bērniem attiecīgais drošības inventārs atbilstoši Latvijas republikas Ceļu
satiksmes noteikumiem.
*Par pusdienām kā vienmēr parūpējās katrs pats
*Sīkāka informācija: Arvis Rubenis 20225730

*Gulbenes novada jauniešu iniciatīva “Mobilo tūrisma atrakciju un elementu
ieviešana un izmantošana pārgājienu organizēšanā Gulbenes novadā” tiek
realizēta ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 400,00 EUR apmērā.
Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu 2016. gadam
konkursa ietvaros”.

Comments are closed.