Kalnienas tautas namā līnijdeju grupas TAGAD jubilejas koncerts

3.novembrī plkst. 14:00 Kalnienas TN līnijdeju grupas “TAGAD” 5 gadu jubilejas koncerts. Kopā ar jubilāriem koncertā piedalīsies R.P.M. un B-boys no Kalnienas, ĪSTĀS MEITENES no Apes, DEJOTPRIEKS no Kalncempjiem, LENO no Gulbenes. Ieeja brīva.

Comments are closed.