7.Gulbenes novada senioru svētki Stāmerienā

Gulbenes novada pensionāru biedrība “Atspulgs 5” IELŪDZ uz 7. Gulbenes novada senioru svētkiem

“Mēs- Stāmeriena tev” 1.jūlijā plkst. 17:00 pie Stāmerienas pils.

13:00 pašdarbnieku un viesu brauciens Bānītī no Gulbenes līdz Stāmerienai;

14:00 Dievkalpojums Stāmerienas pareizticīgo baznīcā;

no plkst.14:00 amatineku, mājražotāju tirdziņš (izrādīšanās, andelēšanās, dažādu labumu baudīšana). Zirgu staļļa apmeklējums, izjādes ar zirgiem, u.c. interesanti  pārsteigumi.

17:00 koncertuzvedums “Mēs – Stāmeriena tev”

19:00  Zaļumballe, spēlēs grupa “Dzen laiviņu”. IEEJA BRĪVA

Ar mums kopā būs viesi no Balviem, Aļūksnes, Aizkraukles, u.c.

Comments are closed.