5.martā zemledus makšķerēšanas sacensības “Uz Stāmerienas ezera 2017”

5.martā plkst. 9:00 aicinām uz  zemledus makšķerēšanas sacensības “Uz Stāmerienas ezera  2017”.

 ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU

“Uz Stāmerienas ezera 2017”

NOLIKUMS

 

 • Sacensību mērķis

  1. Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
  2. Noteikt labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.

 • Sacensību rīkotāji un tiesneši

  1. Sacensības rīko Stāmerienas pagasta pārvalde un Stāmerienas tautas nams
  2. Sacensību tiesneši:
 • Galvenais tiesnesis- Viktors Podziņš

 • Sekretāre- Diāna Pētersone

 • Tiesnesis- Vilis Birznieks

 • Sacensību vieta un laiks3.1. Zemledus makšķerēšanas sacensību vieta:

   1. Stāmerienas ezerā ar karodziņiem norobežota vieta, ko ierāda sacensību galvenais tiesnesis   sacensību dienā.
   2. Zemledus makšķerēšanas sacensības notiek 2017.gada 5.martā laikā no plkst. 9:10 līdz 12:00.
   3. Sacensību dalībnieku reģistrācija notiek 2017.gada 5.martā laikā no plkst. 8:00 līdz 9:00 Stāmerienas Tautas namā.

 • Sacensību dalībnieki

  1. Sacensības notiek komandu (komandā trīs cilvēki) un individuālā konkurencē. Komandu un individuālās konkurences dalībnieku skaits nav ierobežots.
  2. Komandām dalības maksa EUR 4.50 (četri euro 50 centi).
  3.      4.2.1.Jauniešiem līdz 16 gadu vecumam un pensionāriem pēc 65 gadiem un invalīdiem dalības maksa EUR 1.00 (viens euro ).
  4. Pārējiem dalībniekiem dalības maksa EUR 1.50 (viens euro 50 centi).
  5. Sacensību dalībniekam ir jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments, izņemot personas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem un invalīdus.

 • Sacensību noteikumi

  1. Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst aizņemt divus āliņģus, bet ne tuvāk kā
  2.      5 m no cita dalībnieka aizņemtā āliņģa.
  3. Katram sacensību dalībniekam atļauts makšķerēt ar vienu ziemas makšķeri.
  4. Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensību laikā zivis atļauts piebarot.
  5. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis.
  6. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā.
  7. Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās ir jāievieto kastē vai maisiņā.
  8. Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim ( netīras zivis- ar sniega, ledus un cita veida piejaukumiem- vērtēšanai netiek pieņemtas).

 • Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un    6.2. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par Stāmerienas ezera ūdenstilpnes

 1.  Atbildība par sacensību noteikumu neievērošanu    un piekrastes zonas kārtības noteikumu ievērošanu.

 2.  Sacensības notiek saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem                       Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi”.

 3.  drošības noteikumu uz ledus ievērošanu

7.1. Sacensību noteikumu neievērošanas gadījumā sacensību dalībnieks tiek diskvalificēts.

   Uzvarētāju noteikšana

Par uzvarētāju zemledus makšķerēšanas sacensībās individuālajā, komandu un  sportistu konkurencē kļūst sacensību dalībnieki, kuram ir vislielākais noķerto zivju kopējais svars :                              Sievietēm no 16 – 65 gadiem   – 3 vietas

                           Vecumā pēc 65 gadiem un invalīdiem – 3 vietas

                          Vīriešiem no 16 – 65 gadiem   – 3 vieta

                           Vecumā līdz 16 gadiem   – 3 vietas

                             Komandām – 3 vietas.

 Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt pārsteigumu balvas – lielākā zivs u.c..

Zemledus makšķerēšanas vieta un laiks var tikt mainīti atkarībā no laika apstākļiem un ledus situācijas.

 !!! NE ASAKAS !!!

 Sacensību galvenais tiesnesis: Viktors Podziņš   /26482835/

Comments are closed.