25.februārī sporta diena “Stāmeriena 2018.”

Pēc dažu gadu prombūtnes, beidzot pie mums jau kādu laiku ciemojas ziema, tādēļ aicinām izbaudīt ziemas ainavu un spirdzinošo gaisu Stāmerienas pusē. Aktīvāk vai nedaudz mierīgāk būs iespēja izjust ziemu 25 februārī slēpojot vai mēģinot izmakšķerēt savu lielo lomu ezerā.

Distanču slēpošanas sacensības „STĀMERIENA 2018”

Provizoriskā programma:

Laiks: 2015.gada 25.februāris

Vieta: Gulbenes novada Stāmeriena.

9:30 – 10:30 Dalībnieku reģistrācija un numuru saņemšana Stāmerienas tautas namā.

11:00 STARTS S1; V1 grupām

11:15 STARTS S2; V2 grupām

11:30 STARTS S3; S5; V3; V6 grupām

12:15 STARTS S4; S; V4; V5 un V grupām

14:00 Apbalvošana tautas namā.

Grupu starta laiki ir provizoriski un var tikt precizēti atkarībā no reģistrēto dalībnieku skaita. Precīza informācija būs pieejama sacensību dienā sekretariātā un starta vietā!!

Sacensību norises kārtība

Dalībnieki ir paši atbildīgi par iepazīšanos ar sacensību nolikumu, programmu un veicamo sacensību trasi.

Sacensībās dalībniekiem jādod ceļš ātrāk slēpojošam dalībniekam pēc 1. pieprasījuma.

Trase: Sacensības distances ies pa 800m, 2km, 3km apļiem atkarībā no grupas. Distance var tikt mainīti atkarībā no sniega kvalitātes.

Sacensību galvenais tiesnesis: Jānis Ģērmanis / 29499046 /

ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU

“Stāmeriena 2018”

NOLIKUMS

Sacensību mērķis

Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.

Noteikt labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.

Sacensību rīkotāji un tiesneši

Sacensības rīko Stāmerienas pagasta pārvalde un Stāmerienas tautas nams

Sacensību tiesneši:

Galvenais tiesnesis- Viktors Podziņš

Sekretāre- Diāna Pētersone

Tiesnesis- Vilis Birznieks

Sacensību vieta un laiks

3.1. Zemledus makšķerēšanas sacensību vieta:

Zemledus makšķerēšanas sacensības notiek 2018.gada 25.februārī laikā no plkst. 9:10 līdz 12:00. (vai atkarībā no laika apstākļiem – visiem dalībniekiem vienojoties ar sacensību galveno tiesnesi)

Sacensību dalībnieku reģistrācija notiek 2018.gada 25.februārī laikā no plkst. 8:00 līdz 9:00 Stāmerienas Tautas namā.

Sacensību dalībnieki

Sacensības notiek komandu (komandā trīs cilvēki) un individuālā konkurencē. Komandu un individuālās konkurences dalībnieku skaits nav ierobežots.

Komandām dalības maksa EUR 4.50 (četri euro, 50 centi).

4.2.1.Jauniešiem līdz 16 gadu vecumam un pensionāriem pēc 65 gadiem un invalīdiem dalības maksa EUR 1.00 (viens euro ).

Pārējiem dalībniekiem dalības maksa EUR 1.50 (viens euro, 50 centi).

Sacensību dalībniekam ir jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments, izņemot personas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem un invalīdus.

Sacensību noteikumi

Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst aizņemt divus āliņģus, bet ne tuvāk kā

5 m no cita dalībnieka aizņemtā āliņģa.

Katram sacensību dalībniekam atļauts makšķerēt ar vienu ziemas makšķeri.

Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensību laikā zivis atļauts piebarot.

Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis.

Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā.

Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās ir jāievieto kastē vai maisiņā.

Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim ( netīras zivis- ar sniega, ledus un cita veida piejaukumiem- vērtēšanai netiek pieņemtas).

Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un

drošības noteikumu uz ledus ievērošanu

6.1. Sacensības notiek saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi”.

6.2. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par ūdenstilpnes un piekrastes zonas kārtības noteikumu ievērošanu.

  1. Atbildība par sacensību noteikumu neievērošanu

7.1. Sacensību noteikumu neievērošanas gadījumā sacensību dalībnieks tiek diskvalificēts.

  1. Uzvarētāju noteikšana

Par uzvarētāju zemledus makšķerēšanas sacensībās individuālajā, komandu un  sportistu konkurencē kļūst sacensību dalībnieki, kuram ir vislielākais noķerto zivju kopējais svars :

Vecumā līdz 16 gadiem   – 3 vietas

Sievietēm no 16 – 65 gadiem   – 3 vietas

Vīriešiem no 16 – 65 gadiem   – 3 vietas

Vecumā pēc 65 gadiem un invalīdiem – 3 vietas.

Komandām – 3 vietas.

Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt pārsteigumu balvas – lielākā zivs u.c..

Zemledus makšķerēšanas vieta un laiks var tikt mainīti atkarībā no laika apstākļiem un ledus situācijas.

!!! NE ASAKAS !!!

Sacensību galvenais tiesnesis: Viktors Podziņš   /26482835/

 

Comments are closed.