23.jūlijā plkst. 19:00 “Lāčausī” Lubānas amatierteātra izrāde “Jāju dienu, jāju nakti!

23.jūlijā plkst. 19:00  atpūtas vietā “Lāčauss”  Konstances Miķelsones komēdiju “Jāju dienu, jāju nakti!”spēlēs Lubānas amatierteātris “Priekšspēle”. Ieeja 2,00 EUR.

Comments are closed.