16.jūlijā “Stāmerienas velorallijs”

SACENSĪBU NOLIKUMS     „STĀMERIENAS VELORALLIJS”

Vispārēja informācija: www.facebook.com/stamerienasalianse

www.twitter.com/jauniesualianse

www.draugiem.lv/alianse

www.stameriena.lv

Norises laiks: 2016.gada 16.jūlijs, starts plkst. 10:00 sporta klasei un plkst.11:00 ģimeņu klasei.

Norises vieta: Sacensību starta un finiša vieta – pie Stāmerienas ezera, atpūtas vietā “Lāčauss”, Stāmerienā.

Organizatori: Stāmerienas pagasta jauniešu apvienība „Alianse” sadarbībā ar Gulbenes novada domi un Stāmerienas pagasta pārvaldi.

 

Vispārīgie noteikumi:

„Stāmerienas velorallijs” ir komandu sacensības, kurās dalībnieki pārvietojas kājām un ar velosipēdiem, veicot distanci: apmeklējot noteiktus kontrolpunktus un izpilda dažādus uzdevumus.

Palielināt velo braukšanas un orientēšanās popularitāti kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļas, kā arī veicināt lokālpatriotismu.

Sacensību organizatori patur tiesības aizturēt startu, mainīt sacensību gaitu, apturēt komandas distancē vai pārtraukt sacensības, ja tas ir saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem dalībnieku drošību apdraudošiem apstākļiem.

 

Komandas:

Komandas tiek izdalītas divās klases – sporta (26 km) un ģimeņu (6 km) klases.

Komanda sporta klasē sastāv no 3 dalībniekiem, kas ir vecāki par 16 gadiem, bet ģimenes klasē no 2-5 dalībniekiem (2-3 dalībnieku komanda ar vismaz vienu pilngadību sasniegušu dalībnieku un vismaz vienu bērnu jaunāku par 16 gadiem; 4-5 dalībnieku komanda ar vismaz vienu pilngadību sasniegušu dalībnieku un vismaz diviem bērniem jaunākiem par 16 gadiem).

Katrai komandai jābūt savam unikālam nosaukumam, kas nedrīkst būt vienāds ar kādas citas komandas nosaukumu tās pašas vai citas sacensību klases ietvaros. Ja komandas nosaukums ir pretrunā ētikas principiem, sacensību organizatori var nereģistrēt komandas nosaukumu.

 

Pieteikšanās:

Sporta klases komandas sacensībām var pieteikties 16.jūlijā līdz 9.30, ģimenes klases komandas līdz 10.30. Iepriekšējā pieteikšanās – stsport@inbox.lv (norādot komandas sastāvu un nosaukumu) līdz 15.jūlijam plkst.22:00.

Reģistrējoties sacensību dienā, komandas pārstāvji saņem numurus, trases kartes un aproces. Vienam komandas dalībniekam nepieciešama SI karte (idents) – iespējams izmantot gan sev piederošas SI kartes, gan saņemt no sacensību organizatoriem.

 

Dalībnieku pienākumi un aizliegumi:

Nodrošināt, lai dalībnieku numurs visā sacensību laikā būtu redzams.

Ja ar kādu no komandas dalībniekiem notiek negadījums vai kādu citu iemeslu dēļ tas nespēj turpināt sacensības, par to jāpaziņo sacensību organizatoriem.

Pēc komandas finiša dalībniekiem jānodod sacensību organizatoriem SI kartes (identi), Par nenodotu SI karti dalībniekiem draud sods.

Sacensību laikā dalībniekiem visi kontrolpunkti jāapmeklē kopā, visas distances laikā komandas dalībniekiem jāatrodas dzirdamības attālumā vienam no otra. Komandai jādemonstrē atbilstība šim punktam pēc tiesneša vai citas komandas pieprasījuma.

Sacensību laikā dalībniekiem aizliegts izmantot palīdzību no malas (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama pirmā medicīniskā palīdzība), elektriskos navigācijas līdzekļus un motorizētus transporta rīkus.

Aizliegts atstāt distancē jebkāda veida atkritumus.

Aizliegts pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus.

Aizliegts startēt ar nepiestiprinātu SI karti.

Aizliegts pārkāpt sacensību organizatoru un tiesnešu rīkojumus.

 

Obligātais un ieteicamais inventārs:

Obligātais inventārs: velosipēds, velo ķivere.

5.2. Ieteicamais inventārs: rezerves velo kamera, remontkomplekts, velo saslēgs.

 

Organizatoru nodrošinātais inventārs:

Katram komandas dalībniekam nodrošinātais inventārs: SI karte, aproce SI kartes nostiprināšanai, dalībnieka numurs, sacensību karte.

 

 

 

 

 

Comments are closed.