Kontakti

Ainārs Brezinskis

Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājs

Kontaktinformācija

ainars.brezinskis@gulbene.lv
(+371) 64497633
(+371) 22048004
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdienās no 10:00-16:00

Stāmerienas pagasta pārvaldes administrācija

Gunta Zelča

Lietvede

vecstameriena@gulbene.lv
(+371) 64497632
(+371) 29156681

Rota Riekstiņa

Galvenā grāmatvede

vecstameriena@apollo.lv
(+371) 64497637
(+371) 20202722

Diāna Pētersone

Grāmatvede-kasiere

diana.petersone@stameriena.lv
(+371) 64497635

Guntars Indriksons

Komunālās saimniecības vadītājs

guntars.indriksons@apollo.lv
(+371) 64497635

Guna Ģērmane

Sporta pasākumu organizatore

stsport@inbox.lv
(+371) 26532267

Jānis Ģērmanis

Mikroautobusa šoferis

(+371) 28333696

Jānis Zariņš

Autobusa šoferis

(+371) 29148083

Aiva Rēdere

Zemes lietu speciāliste

aivere@inbox.lv
(+371) 64497636
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Otrdienās no 9:00-14:00
Ceturtdienās no 9:00- 14:00

Velga Čevere

Gulbenes nov. Sociālā dienesta sociālā darbiniece

velga@stameriena.lv
(+371) 64497634
(+371) 29448464
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no 9:00-18:00
Otrdienās no 9:00-17:00

Ligita Meika

Gulbenes nov. Litenes bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

ligita@stameriena.lv
(+371) 64497634
(+371) 27805009
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no 14:00-17:30
Trešdienās no 9:00-14:00

Stāmerienas pagasta pārvaldes iestādes

Inese Socka

Stāmerienas pamatskolas direktore

stameriena@gulbene.lv
(+371) 64472088
(+371) 26512766

Gaida Vīksniņa

Stāmerienas tautas nama vadītāja

viksninag@inbox.lv
(+371) 64497636
(+371) 22017391

Marina Nagle

Kalnienas tautas nama vadītāja

naglemarina@inbox.lv
(+371) 28665789

Aija Birzniece

Veco ļaužu nama 'Saulstari' sociālā aprūpētāja

vecstameriena@gulbene.lv
(+371) 64497639

Spodra Kaļva

Stāmerienas bibliotēkas vadītāja

stamerienas.biblioteka@gulbene.lv
(+371) 64497638

Rasma Muceniece

Kalnienas bibliotēkas vadītāja

kalniena@gulbene.lv
(+371) 64430384