Zibens uztvērēju uzstādīšana, mansardu apdares remonts un elektroinstalācijas daļēja renovācija Stāmerienas pamatskolā

Paziņojums par iepirkumu:

Zibens uztvērēju uzstādīšana, mansardu apdares remonts un elektroinstalācijas daļēja renovācija Stāmerienas pamatskolā – iepirkuma identitifikācijas numurs SPP – 2015/6.

REZULTĀTS:

            Informējam, ka iepirkuma „Zibens uztvērēju uzstādīšana, mansardu apdares remonts, elektroinstalācijas daļēja renovācija Stāmerienas pamatskolā” identifikācijas Nr. SPP – 2015/6 komisija 2015. gada 26. augustā pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt:

1.daļā – Zibens uztvērēju uzstādīšana – SIA „AURE-1” reģ.Nr. 40003773426 adrese Ilgas iela 6, Jūrmala, LV-2008, – EUR 2444.42 bez PVN. Līgums Aure_1, Aure_tame

2.daļā Mansardu apdares remonts – SIA „ AKVILONS Z” reģ.Nr. 44103043061 adrese Brīvības iela 76, Gulbene, LV-4401 – EUR 1346.18 bez PVN. Līgums Akvilons Z

3.daļā Elektroinstalācijas daļēja renovācija – SIA „ VILMĀRS PLUS” reģ.Nr. 44103085370 adrese „Gagaiņi”, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 – EUR 3161.18 bez PVN. Līgums Vilmars Plus

Paziņojums pa pieņemto lēmums:Lemums_zibens

* Iepirkuma INSTRUKCIJA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 25.08.2015.

Papildus informācijas pie Ulda Ilva, 26419634

Comments are closed.