Pārtikas produktu piegāde Stāmerienas pamatskolai

REZULTĀTS:

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas:

1.daļā „Piens un piena produkti” – SIA „ LAKI FRUIT” reģ.Nr. 40003669241 adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073 – EUR 1795.70 bez PVN. Līgums Laki Fruit.

2.daļā „Kartupeļi”– Aigars Rēderis personas kods 120365-12576 adrese „Sūnekļi”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406 – EUR 850.00 bez PVN. Līgums Aigars Reders.

3.daļā „Cūkgaļa un tās subprodukti”– SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” reģ.Nr. 42403012397 adrese Rīgas iela 9a, Rēzekne, LV-4601 – EUR 1601.00 bez PVN  . Līgums Rēzeknes gaļas kombināts.

4.daļā „Gaļas produkti un desas”- SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” reģ.Nr. 42403012397 adrese Rīgas iela 9a, Rēzekne, LV-4601 – EUR 934.20 bez PVN  . Līgums Rezeknes galas komb_.

5.daļā „Saldētas ogas, dārzeņi, zivis kā akvakultūras produkti” – SIA „ LAKI FRUIT” reģ.Nr. 40003669241 adrese Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073 – EUR 690.90 bez PVN. Līgums Laki Fruit.

6.daļā „Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” – SIA „Lietas MD” reģ.Nr. 40003592976 adrese Buļļu iela 43/45, Rīga, LV-1067, EUR 258.00 bez PVN. Līgums Lietas MD_ligums, Lietas MD_specif.

7.daļā „Segtās platībās audzētas dārzeņu kultūras”- SIA „Lietas MD” reģ.Nr. 40003592976 adrese Buļļu iela 43/45, Rīga, LV-1067, EUR 758.00 bez PVN.Līgums Lietas MD_ligums, Lietas MD_specif .

8.daļā”Maize”- SIA “Madonas patērētāju biedrība” reģ. Nr. 50003062451, adrese Poruka iela 4, Madona, LV- 4801, EUR 42 000 bez PVN . Līgums Madonas pat_biedr.

9.daļā „Svaigi augļi un ogas” – SIA „Lietas MD” reģ.Nr. 40003592976 adrese Buļļu iela 43/45, Rīga, LV-1067, EUR 222.30 bez PVN. Līgums Lietas MD_ligums, Lietas MD_specif.

10.daļā „Bakalejas preces Pārstrādātie dārzeņi – konservētā produkcija Graudaugi un to produkti” – SIA „Lietas MD” reģ.Nr. 40003592976 adrese Buļļu iela 43/45, Rīga, LV-1067, EUR 3539.61 bez PVN. Līgums :Lietas MD_ligums,Lietas MD_specif.

Paziņojums par pieņemto lēmumu: Lemums_partika

Paziņojums par iepirkumu:

Pārtikas produktu piegāde Stāmerienas pamatskolai – iepirkuma identitifikācijas numurs SPP – 2015/5.

* Iepirkuma INSTRUKCIJA un SPECIFIKĀCIJA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 17.08.2015.

Papildus informācijas pie Inas Paveļčukas pa telefonu 64497635.

 

 

 

Comments are closed.