Stāmerienas pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2015./2016.gada ziemas periodā

Paziņojums par iepirkumu:

REZULTĀTS:

Informējam, ka iepirkuma „ Stāmerienas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2015./2016.gada ziemas periodā”, identifikācijas Nr. SPP – 2015/7, komisija 2015.gada 15. decembrī pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt: SIA „ Dravenieki 12”, reģ. Nr. 44103074822, adrese “Dravenieki”, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 – līdz 41 999 EUR bez PVN. Līgums: Dravenieki_12_celi.

Paziņojums par pieņemto lēmumu : Iepirkuma lemums_celi 2015

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvalde izsludina iepirkumu

„Stāmerienas pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2015./2016. gada ziemas periodā”, Iepirkuma identifikācijas numurs  SPP 2015/7.

Iepirkuma INSTRUKCIJA un SPECIFIKĀCIJA:ceļi2015

Piedāvājuma termiņš līdz 14.12.2015.

Papildus informācija pie Guntara Indriksona, tālrunis 64497635

Comments are closed.