Stāmerienas tautas nams

Stāmerienas tautas namā trešās Adventes pasākums

2018.gada 16.decembrī plkst. 13:00 Stāmerienas tautas namā  trešās Adventes pasākums “Laimes lāci meklējot”, koncertā piedalīsies  Stāmerienas un Kalnienas tautas namu amatiermākslas kolektīvi un Stāmerienas pamatskolas audzēkņi. Būs pārsteigums!  IEEJA 1,50 EUR. KURSĒS AUTOBUSS.