LAD jaunākās aktualitātes meža zemju kopšanā

LAD  ir izsludināta pēdējā kārta aktivitātē:

8.5 „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”, kas atbalsta arī pašvaldības īpašumā esošo meža zemju sakopšanu.

Projektu iesniegšanas termiņš: 01.03.2018.-05.04.2018.       8.martā plkst. 11:00 ierasties domes 3.stāva zālē uz Lauku atbalsta dienesta rīkoto semināru par LAD aktualitātēm un noskaidrot konkrētus interesējošos jautājumus.

Kalnienas TN 3.martā balle “Atceries martu…”

Š.g. 3.martā Kalnienas TN balle “Atceries martu…”. Spēlēs grupa “Gints un es”

Ieeja dāmām- 3,00 EUR, kungiem – 4,00 EUR.

IU “Stāmerienas doktorātā” no 12.03.2018.- 27.03.2018. pacientus nepieņems

IU “Stāmerienas doktorātā”pacientus no 12.03.2018. līdz 27.03.2018. nepieņems, sakarā ar ģimenes ārstam Jānim Seļickim un darbiniekiem piešķirto ikgadējo atvaļinājumu.

Tūrisma informācijas centra “Stāmeriena” darba laiks

Līdz 1.maijam Stāmerienas pils apmeklētājiem pirmdienās un svētdienās slēgta. Pārējās dienās – no otrdienas līdz sestdienai – pils ir atvērta no pulksten 9.00 līdz 16.00. Plānots, ka no 2018.gada maija līdz 2019.gada oktobrim Stāmerienas pilī norisināsies būvdarbi (pils jumta un fasādes atjaunošana), tādēļ visi interesenti tiek aicināti apmeklēt pili līdz maijam. Tālrunis  25755784.

Ziedojumi STĀMERIENAS pilij

Aicinām ikvienu, kam svarīgi saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, ar ziedojumiem atbalstīt Stāmerienas pils un parka teritorijas atjaunošanu!

Ziedojumu mērķis – ” STĀMERIENAS PILS UN PILS PARKA ATJAUNOŠANAI”

Gulbenes novada dome, reģ. Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbenē, Gulbenes novads, LV – 4401

ZIEDOJUMU KONTI:

LV46UNLA0050014339921;

LV35HABA00551026177165;

LV84PARX0012592250003