AKTUALITĀTES

Amatierkolektīvi Stāmerienas tautas namā 2016./2017.sezonā:

Kolektīva nosaukums Vadītājs Sezonas ilgums Mēģinājumus dienas
Jauniešu deju kopa “Poga” Zaiga Mangusa 03.10.2016. – 31.12.2016. Piektdienas
20:30 – 23:00 vai sestdienas 20:00-22:30
Amatierteātris “Spēle” Ilvita Kļaviņa 03.10.2016. – 31.12.2016. Ceturtdienas
19:00 – 22:00 vai trešdienas 19:00-22:00
Rokdarbu un aušanas pulciņš “Saulessvece” Līga Velpa 03.10.2016. – 31.12.2016. Trešdienas
18:00 – 20:30
Dāmu deju grupa “Kamene” Solvita Skopāne 03.10.2016. – 31.12.2016. Piektdienas
16:00 – 18:00
Senioru vokālais ansamblis “Vakarvējš” Rudīte Boka 03.10.2016. – 31.12.2016. Otrdienas
16:00 – 18:00

Amatierkolektīvi Kalnienas tautas namā 2016./2017.sezonā:

Kolektīva nosaukums Vadītājs Sezonas ilgums Mēģinājumus dienas
Sieviešu vokālais ansamblis “Vēja meitenes” Artis Žigurs 03.10.2016. – 31.12.2016. Otrdienas, piektdienas
19:00 – 21:00
Breakdance deju grupa “B-boys” Ilmārs Naglis
Kontaktpersona: Marina Nagle (28665789)
03.10.2016. – 31.12.2016. Otrdienas, ceturtdienas
18:00 – 20:00
Sestdienas (2x mēn.)
14:00 – 16:00
Laika gaitā mēģinājumu laiki var mainīties.
Pirmskolas vecuma bērnu deju grupa “Pekaiņi” Sindija Kļaviņa 03.10.2016. – 31.12.2016.. Sestdienas
10:00 – 12:00
Līnijdeju grupa Spulga Upāne 03.10.2016. – 31.12.2016. Sestdienas
12:00 – 14:00
Sporta interešu grupa “Mygon” Kontaktpersona: Marina Nagle (28665789) 03.10.2016. – 31.12.2016. Pirmdienas (volejbols, florbols, teniss, novuss), trešdienas un piektdienas (trenažieru zāle)
18:00 – 20:00
Sestdienas (volejbols, florbols, teniss, novuss)
16:00 – 18:00