Paziņojumi

Stāmerienas pagasts

Stāmerienas pagasts atrodas Gulbenes novada ziemeļaustrumu daļā. Tas robežojas ar Gulbenes novada Beļavas, Stradu, Litenes pagastiem un Alūksnes novada Kalncempju, Annas, Jaunannas pagastiem.

Stāmerienas pagasta teritorijas veidošanās sākusies jau 17. gadsimtā pēc zemes reformas. Tagadējā teritorija izveidojusies padomju laikā, kad Stāmerienas ciemam pievienoja arī Kalnienas ciemu.  1990. gadā Stāmerienas ciema teritorijā atjaunots Stāmerienas pagasts.

  • Teritorija – 130,94 kv.km
  • Kopplatība – 13381 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 5767 ha jeb 43.1 %, meži – 5433 ha jeb 40.6 %. 

Lielākie mežu masīvi atrodas pagasta ziemeļu un ziemeļaustrumu daļā, tie ir Paparzes mežs un Ludza sils. Ir vairāki purvi – Salenieku, Kāršu, Čuksta, Kazu.

Iedzīvotāju skaits uz 2015. gada 1. janvāri 1128. Lielākās apdzīvotās vietas Vecstāmerienas, Stāmerienas un Kalnienas ciemi.

Pagastu šķērso šaursliežu dzelzceļa līnija “Gulbene – Alūksne”, viens 1.šķiras valsts autoceļš “Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža” un vairāki 2.šķiras valsts ceļi – V420 “Stāmeriena – Pļavnieki – Zeltaleja” un V388 “Alūksne- Kalniena- Gulbene”.

Pagasta teritoriju šķērso Pogupe ar Mellupi, Paparze ar Rūdupi un Dzelzupi, Guldupe.

Pagastā ir vairāki ezeri:

  • Ludza ezers (281 ha ar 2 mežainām salām),
  • Stāmerienas ezers (92 ha),
  • Pogas ezers (27,9 ha),
  • Kalnienas (Ģērmaņu) ezers (15,7 ha), kurus iecienījuši gan makšķernieki, gan atpūtnieki.

Stāmerienas pagasts ir bagāts ne vien ar gleznaino dabu, bet ar valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem. Pagastā atrodas Skolu un Smoņu senkapi. Tomēr vislielāko ievērību izpelnās Stāmerienas muiža ar pili un parku un Kalnamuižas apbūve – pils un parks. Stāmerienas muižas apbūvē ietilpst Stāmerienas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca. Stāmerienas pils ir celta historisma stilā un ir viena no skaistākajām Gulbenes novadā. Pils parks atrodas kalnainā ūdeņiem bagātā apvidū. No vienas puses to ieskauj Stāmerienas ezera līči, no dienvidiem piekļaujas Pogas ezers.

Stāmerienas pagastā atrodas Stāmerienas pamatskola, Stāmerienas pagasta pārvalde, Stāmerienas tautas nams, Kalnienas tautas nams, Kalnienas bibliotēka, Stāmerienas bibliotēka pasts, IU Stāmerienas doktorāts, vairāki veikali un viesu nami.

Pagasta iedzīvotāju nodarbinātība saistīta ar lopkopību, t.sk. savvaļas – briežu, zirgu audzēšanu un bioloģisko lopkopību, augkopību, arī bioloģisko, augļkopību (aveņu, upeņu audzēšana), kokapstrādi un mežistrādi.

Attālums līdz novada centram ir 15 km, līdz Rīgai – 200 km.